Finsulate Antifouling Wrap

 • Voor de sterkste aangroeiwering
 • Voor lang stil liggen
 • Overal toepasbaar voor alle typen vaargedrag, uitgezonderd snelle planerende schepen

Finsulate Speed Wrap

 • Geoptimaliseerd voor snelheid
 • Eenvoudig te reinigen

Finsulate Easy Clean Wrap

 • Voor schepen en objecten die regelmatig schoongemaakt kunnen worden
 • Voor zoet water
 • Overal toepasbaar voor alle omstandigheden

Finsulate voor professioneel gebruik

 • Vanwege de specifieke en vaak zwaardere eisen in de beroepsvaart, voeren we een aparte productenlijn voor de professionele gebruiker. Informeer voor deze speciale producten.

Finsulate Specialties

 • Voor objecten die niet gewrapt kunnen worden, bieden we specifieke oplossingen

Cost savings

 • Consistent protection against marine growth keeps fuel costs low during at least 5 years
 • In water survey is possible
 • Shorter docking period since cleaning, scraping or blasting is not needed
 • No need for touch up after 2,5 years

Curious how much you can save on your fouling costs?

Our team is happy to tell you all about it and make a tailor-made calculation.