Motorcruiser cropped

Het duurzame en kostenbewuste alternatief

Antifoulingverven proberen zonder uitzondering de aangroei van organismen als mosselen en algen tegen te gaan door het gebruik van gif. Ongeacht de chemicaliën heeft dit hetzelfde effect: korte levensduur en slechte prestaties als een schip weinig beweegt. En dat terwijl er moedwillig gif wordt geloosd!

Finsulate laat zien dat het makkelijker en schoner kan!

Zie de verschillen tussen Finsulate,
Zelfslijpende antifouling en Siliconen antifouling

Omdat Finsulate geen historie als verfleverancier had, was het team niet ingebakken in verfconcepten en kon het rustig om zich heen kijken. In veel toepassingen worden folies al gebruikt ter vervanging van verf. Eén toepassing was duidelijk nog niet ontwikkeld: onderwatertoepassing op schepen. Gebaseerd op een fysieke barrière was het team van Finsulate in staat om een antifouling te ontwikkelen die wereldwijd toepasbaar is, ongeacht het vaargedrag.

De stekeltjes zorgen ervoor dat aangroei de romp niet kan bereiken, ze isoleren de romp. Daarom: Finsulate – houdt aangroei op afstand!

Finsulate antifouling is wereldwijd gepatenteerd en heeft in 2014 de Innovatie Top100 van de Kamer van Koophandel gewonnen onder merknaam Micanti. In 2018 is Finsulate uitgeroepen tot Product van het Jaar door de Hiswa branchevereniging.

Finsulate: houdt aangroei op afstand

Tijdens het commercialiseren van antifouling wraps heeft Finsulate zich gerealiseerd dat er geen perfecte oplossing is voor het aangroeiprobleem. De mens vecht al eeuwen tegen aangroei en als een schip maar lang genoeg stil ligt en het water warm genoeg is, zal er altijd wat aangroeien. Dat betekent niet dat het een probleem is dat niet hanteerbaar is, ook zonder gif. Finsulate heeft aangetoond dat aangroei in de meeste gevallen perfect geweerd wordt. Finsulate probeert niet de aangroei te doden, maar houdt het simpelweg op afstand. Hierdoor wordt voorkomen dat sterke hechting aan de romp optreedt en als er dus toch wat op het oppervlak mocht komen, wordt dit eenvoudig weggeveegd.

Hoe het werkt

Finsulate is een fysieke barrière tegen aangroei van mosselen en zeepokken. Finsulate is geen verf maar een zelfklevend folie dat als een “wrap” op de romp van een schip wordt aangebracht. Door de fijne vezelstructuur op het oppervlak wordt aangroei verhinderd.

In eerste instantie is Finsulate ontwikkeld voor stilliggende objecten zoals de kooien van viskwekerijen. Viskooien zijn extreem lastig te beschermen omdat de kooien stil liggen en daarnaast de uitwerpselen van de vis een goede voedingsbodem voor aangroei vormen.

Finsulate heeft laten zien deze kooien tot 5 jaar aangroeivrij te houden. Daarnaast is het milieuvriendelijke aspect natuurlijk zeer belangrijk: Finsulate is het enige product dat zonder gif werkt.
In de afgelopen jaren is Finsulate met name in de professionele vaart geïntroduceerd. In deze periode is langzaam maar zeker ook een goed product ontwikkeld voor de pleziervaart en na een aantal jaar testen in onder andere Nederland en de Verenigde Staten, is in 2017 de introductie in de pleziervaart gedaan. Finsulate is wereldwijd gepatenteerd. Inmiddels wordt Finsulate  over de hele wereld geïntroduceerd via een netwerk van agenten. De nadruk ligt op Noord-Europa, maar inmiddels varen er jachten rond in het Middellandse Zeegebied en ook rond Noord-Amerika.

Om de productbladen te downloaden, zie de download sectie.

Finsulate is uitgebreid getest in samenwerking met instituten als MARIN, TNO and TU Delft en heeft de nodige praktijktesten op schepen doorstaan.

Effect van de vezels op de weerstand

Finsulate is zowel in laboratoria als in de praktijk uitgebreid getest op het effect van de vezels op de weerstand. Duidelijk is dat de waterstroming rond objecten verandert. Netto heeft dit geen effect op de weerstand ten opzichte van een gladde romp. Doordat de antifoulingeigenschappen superieur zijn ten opzichte van de conventionele antifoulingverven, wordt de winst in brandstof duidelijk wanneer normaal een schip zou gaan aangroeien.

Hechting en effect van beschadigingen

Een belangrijke vraag die gesteld wordt: blijft het folie wel zitten en hoe zit het met beschadigingen? Ook hierop zijn de Finsulate producten uitgebreid getest. Inmiddels zijn botsproeven uitgevoerd waarbij blijkt dat Finsulate bij veel hogere botssnelheden vast blijft zitten dan een conventionele verf. Ook blijkt uit het gebruik op schepen dat er geen beschadigingen optreden tot snelheden van minimaal 30 knopen!