Juridische kennisgeving

Finsulate is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar deze site kan linken. We hebben geen invloed op de inhoudscreatie van die sites; reden waarom we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juistheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie op dergelijke externe websites. Hetzelfde geldt voor externe websites die linken naar de inhoud van onze Finsulate-website, zij dat in de vorm van teksten, afbeeldingen of andere website-elementen. We beschouwen zakelijke transacties en met name schriftelijke overeenkomsten alleen als juridisch bindend en uitsluitend in gevallen waarin dergelijke transacties (of overeenkomsten) zijn uitgevoerd (of gemaakt) en rechtstreeks door medewerkers van Finsulate zijn verzonden.