Finsulate Easy Clean Wrap

In sommige gevallen, denk bijvoorbeeld aan rondvaartboten, is antifouling voor een groot deel van het jaar eigenlijk niet nodig omdat de boten vrijwel altijd varen. In dit soort gevallen kan volstaan worden met een product dat alleen maar eenvoudig schoon te maken is. Mocht de eigenaar dan een keer wat langer stil liggen met zijn boot, dan is het eenvoudig om even snel met wat (door ons geleverde) schoonmaaktools een schoonmaakbeurtje te geven, en is de boot weer als nieuw. Dit bespaart in ieder geval de jaarlijkse rompslomp van nieuwe applicatie van antifouling